Chức năng

Trung tâm đào tạo phát triển giáo dục thuộc Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam có chức năng tham mưu và tư vấn cho Ban giám hiệu nhà trường thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh và quản lý các chương trình và hình thức đào tạo theo nhu cầu xã hội của trường. 

Nhiệm vụ

  • Xác định nhu cầu nguồn nhân lực đối với các ngành nghề đào tạo tại trường, xây dựng và triển khai kế hoạch tư vấn tuyển sinh, đào tạo nguồn các hệ đào tạo của trường
  • Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và quản lý các chương trình đào tạo của trường
  • Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện quản lý các chương trình đào tạo ngắn hạn
  • Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tư vấn tìm việc làm cho sinh viên tốt nghiệp, thực hiện đánh giá hiện trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.
  • Đối với ngành Y – Dược, thực hiện mở rộng và phát triển mô hình đào tạo Bệnh viện – Trường học, kết nối với hệ thống các bệnh viện, nhà thuốc, doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực Y Dược nhằm tạo môi trường thực hành cho sinh viên, đáp ứng yêu cầu của đơn vị tuyển dụng.
  • Đối với các ngành nghề khác của trường, trung tâm đào tạo phát triển giáo dục có nhiệm vụ triển khai các chương trình, diễn đàn việc làm, nâng cao kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn…giúp sinh viên tự tin hơn sau khi ra trường.

Cơ cấu tổ chức

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội là đơn vị thuộc Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam và trực thuộc trực tiếp Ban Giám hiệu nhà trường.

  • Cơ cấu tổ chức của Trung tâm có Ban Giám đốc và các Tổ chuyên môn, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và hợp đồng.
  • Trung tâm có các tổ chức Đảng và đoàn thể như các đơn vị trực thuộc trường.

Ban giám đốc

Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm theo chức năng nhiệm vụ được giao. Ban Giám đốc có 3 người, là cán bộ trong biên chế của trường. Phân công cụ thể như sau:

  • Giám đốc: Phụ trách, điều hành chung; trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, đối ngoại, tài chính, nhân sự, hợp đồng
  • Các Phó giám đốc: Giúp việc cho Giám đốc, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công việc được Giám đốc phân công, cụ thể:

+ Phó Giám đốc: Phụ trách công tác tư vấn tạo nguồn, tuyển sinh, thi tốt nghiệp, tư vấn tìm việc làm và đánh giá hiện trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.

+ Phó Giám đốc: Phụ trách công tác kế hoạch, thanh tra khảo thí, kiểm định chất lượng và công tác đoàn thể.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Trung tâm đào tạo phát triển giáo dục – Trường Cao đẳng Công nghệ Y Dược Việt Nam

♦️ Địa chỉ: 116 Nguyễn Huy Tưởng, P. Hoà Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

☎ Hotline: 0815156666 – 0966.84.84.84

🌐 Website: www.caodangyduocvietnam.com

📧 Email: caodangyduocvietnam@gmail.com