Chức năng

Trung tâm phát triển nguồn nhân lực là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam có chức năng tham mưu, tư vấn cho Ban giám hiệu và triển khai thực hiện công tác quản lý các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước theo nhu cầu của xã hội.

Nhiệm vụ

– Xác định nhu cầu nguồn nhân lực đối với các ngành nghề đào tạo khác nhau tại trường từ đó triển khai kế hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng cho sinh viên.

– Phối hợp với các đơn vị Doanh nghiệp trong và ngoài nước thực hiện các chương trình ký kết hợp tác nâng cao chất lượng sinh viên sau khi tốt nghiệp.

– Quản lý các chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong và ngoài nước thuộc sự quản lý của trường.

– Xây dựng và triển khai quản lý các chương trình đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng mềm cũng như trình độ sinh viên về mọi mặt.

– Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tư vấn tìm việc làm cho sinh viên tốt nghiệp và đánh giá hiện trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.

– Xây dựng các dự án, chiến lược phát triển dài hạn trong việc đưa sinh viên đi nước ngoài sau khi kết thúc chương trình đào tạo, áp dụng cho các ngành đào tạo chính quy tại trường.

Hiện nay, Hàn Quốc, Nhật Bản…đang là thị trường tiếp nhận rất nhiều lao động Việt Nam. Trong số 143.000 người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2018, có đến gần 68.000 người đến Nhật Bản tu nghiệp, làm việc.

Theo thống kê, tháng 11 đầu năm 2019 cũng đã có trên 71.000 lao động Việt Nam đến Nhật Bản làm việc, tu nghiệp trong đó có sự đóng góp của Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam trong việc đưa sinh viên ra nước ngoài học tập và làm việc.

Ban giám đốc

Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm theo chức năng nhiệm vụ được giao. Ban Giám đốc có sự phân công cụ thể như sau:

– Giám đốc: Phụ trách, điều hành chung; trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, đối ngoại, tài chính, nhân sự, hợp đồng.

– Các Phó giám đốc: Giúp việc cho Giám đốc, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công việc được Giám đốc phân công, cụ thể:

+ Phó Giám đốc: Phụ trách công tác tư vấn tạo nguồn, tuyển sinh, thi tốt nghiệp, tư vấn tìm việc làm và đánh giá hiện trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.

+ Phó Giám đốc: Phụ trách công tác kế hoạch, thanh tra khảo thí, kiểm định chất lượng và công tác đoàn thể.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực – Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam

♦️ Địa chỉ: 116 Nguyễn Huy Tưởng, P. Hoà Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

☎ Hotline: 0815156666 – 0966.84.84.84

🌐 Website: www.caodangyduocvietnam.com

📧 Email: caodangyduocvietnam@gmail.com